MINI Countryman có giá từ 1,7 tỷ đến hơn 2,2 tỷ đồng tại Việt Nam
Links Topics : https://news.c10mt.com/2018/01/mini-countryman-co-gia-tu-17-ty-en-hon.html