Honda Rebel 300 chính thức được bán với giá 125.000.000 VNĐ