Vietnamese free carps to bid farewell to Kitchen Gods